Oferta

Miałeś w ciągu 3 lat stłuczkę lub kolizję w wyniku której otrzymałeś od ubezpieczyciela odszkodowanie z tytułu OC sprawcy szkody? Dobrze trafiłeś ! ! !

Odkupujemy od Państwa prawo do ubiegania się o wypłatę zaniżonej części odszkodowania. Zatem dostają Państwo i odszkodowanie od ubezpieczyciela i pieniądze od naszej firmy, a my odzyskujemy kwotę zaniżonego odszkodowania na własny koszt i ryzyko. W wyniku podpisanej umowy sprzedaży wierzytelności wspomniane prawo przejdzie na naszą firmę. Państwu zostanie więc bezzwłocznie wypłacona gotówka zgodnie z ustaloną w umowie ceną wykupu, bez konieczności czekania na wynik długiego procesu z zakładem ubezpieczeń i ryzykowania przegranej. Podpisana umowa skutkuje tym, że we wszelkich dalszych postępowaniach stroną jest tylko i wyłącznie nasza firma, a Państwo nie muszą sobie niczym zawracać głowy. 

POTRZEBNE DOKUMENTY

Do ustalenia wartości Państwa wierzytelności potrzebne są:

 • kosztorys towarzystwa ubezpieczeniowego (opinia techniczna, wycena szkody, kalkulacja naprawy etc.)
 • decyzja o przyznaniu odszkodowania

W przypadku, kiedy nie posiadamy kosztorysu naprawy lub decyzji o przyznaniu odszkodowania pomożemy je uzyskać lub uzyskamy na Państwa zlecenie.

UMOWA

Po zweryfikowaniu wartości Państwa roszczeń wobec ubezpieczyciela proponujemy do wypłaty kwotę dodatkowych pieniędzy do wypłaconego już odszkodowania OC, następnie podpisujemy stosowną umowę - krótką, zwięzłą i nie zawierającą żadnych wątpliwych treści. Następnie wypłacamy Państwu pieniążki, które przeznaczają Państwo na dowolny cel, np. na wakacje, zakupy, czy inne przyjemności.

PIENIĄDZE OD RĘKI

Pieniądze otrzymają Państwo poprzez:

 • wręczenie gotówki do ręki
 • przelew na konto bankowe Klienta
 • przekaz pocztowy

Zalety naszej oferty

 • mamy wieloletnie doświadczenie w walce z ubezpieczycielami, więc świadomie podejmujemy ryzyko,
 • korzystając z naszych usług, nie tracisz nic z sumy odszkodowania, którą już otrzymałeś i nie ponosisz ryzyka przegranej
 • nie ponosisz żadnych kosztów, nie musisz biegać po sądach, walcząc o należne Ci pieniądze
 • szybko zyskujesz dodatkową gotówkę
 • to, że odkupimy od Ciebie prawo do zaniżonej części odszkodowania, nie wpływa w żaden sposób na Twoją umowę ubezpieczenia
 • masz dodatkowe pieniądze i nie musisz się niczym przejmować

 

Klient może sam walczyć o swoje zaniżone odszkodowanie

W wypadku ubiegania się przez poszkodowanego o wypłatę zaniżonego odszkodowania, reprezentować klienta przed sądem powinien dobry prawnik, znający branżę ubezpieczeniową. Poniżej prezentujemy symulację kosztów, które są zwykle ponoszone w trakcie sprawy sądowej i przedprocesowo:

 • opłata od pozwu wynosi 5% kwoty spornej
 • 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa
 • wynagrodzenie pełnomocnika lub firmy to zwykle ok. 50% z góry za prowadzenie sprawy, a może ono wynieść nawet 7200 zł + VAT
 • opinia niezależnego rzeczoznawcy jest konieczna żeby wiedzieć o jaką kwotę adwokat będzie walczył, co stanowi koszt ok. 500-1500zł, w zależności od rozległości szkody i cennika danego rzeczoznawcy
 • w trakcie prowadzenia sprawy zwykle jest konieczne powołanie biegłego sądowego i uiszczenie stosownej zaliczki, tj. ok. 500 zł-1000zł, przy czym w przypadku przegranego procesu trzeba ponieść całkowity koszt powołania biegłego, tj. zwykle sumę od 1000 - 1500 zł
 • po wygranej sprawie pełnomocnik dodatkowo pobiera zwykle premię wynoszącą ok. 30% wartości uzyskanego odszkodowania
 • czas trwania sprawy w sądzie to ok. 1,5 roku

 

Poniżej prezentujemy podejmowane czynności w trakcie dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela krok po kroku:

 1. Zgłoszenie się do prawnika - w celu uzyskania opinii, czy warto sprawę prowadzić (koszt opinii), określenie wynagrodzenia prawnika i części, które będą płatne przed, w trakcie lub po sprawie sądowej, udzielenie pełnomocnictwa
 2. uzyskanie kosztorysu sporządzonego przez niezależnego rzeczoznawcę, aby ustalić kwotę, o jaką prawnik będzie walczył, co stanowi koszt 500-1000zł w zależności od sprawy (można samemu prowadzić sprawę, wtedy pomijamy kroki dotyczące kontaktów z prawnikiem)
 3. Sporządzenie pozwu (zwykle wiąże się to z wypłatą dla prawnika określonej sumy pieniędzy)
 4. Wniesienie pozwu wraz z opłatą (wpisem) do sądu - opłata, to zwykle 5% kwoty spornej (o którą walczymy) oraz opłatą od pełnomocnictwa - 17 zł
 5. Na wniosek strony sąd wyznaczy na rozprawie biegłego sądowego (koszt ok. 1000zł-1500zł) i zarządzi uiszczenie zaliczki na poczet jego wynagrodzenia (zaliczka w wysokości ok. 500- 1000zł). Rzeczoznawca zweryfikuje opinię naszego rzeczoznawcy i rzeczoznawcy towarzystwa ubezpieczeniowego oraz określi faktyczny koszt naprawy naszego auta
 6. W zależności, czy opinia biegłego będzie przez strony (w tym zwłaszcza przez ubezpieczyciela) kwestionowana możliwe jest prowadzenie dalszego postępowania i wyznaczenie innego biegłego (dodatkowy koszt, jak w pkt. 5)
 7. Po wygranej spawie pełnomocnik zwykle pomniejszy nam wygraną o premię za pozytywny wynik sprawy o ok. 30%, chyba, że inaczej się umówiono
 8. W przypadku przegranej ponosimy dodatkowe koszty w postaci kosztów postępowania poniesionych przez /towarzystwo Ubezpieczeń, a naszych kosztów nikt nam nie zwróci (koszty opłat, wpisów, biegłych, naszego prawnika, dojazdów, straconego czasu etc.)
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl
CDO Sebastian Rogalski 
Ul. Kijowska 3/26
Bydgoszcz 85-703 
biuro@pomocodszkodowaniaoc.pl
792-08-33-24
 Znajdź nas na Facebooku