Najczęściej zadawane pytania (kompendium wiedzy) "FAQ"

Do kogo skierowana jest oferta naszej Firmy?

Do wszystkich poszkodowanych z terenu całej Polski, którzy nie mają czas ani pieniędzy na prowadzenie sądowego sporu z zakładem ubezpieczeń.

Jakiego rodzaju wierzytelnościami zainteresowana jest nasza firma?

Przedmiotem naszego zainteresowania są wierzytelności z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, powstałe w ciągu ostatnich 3 lat w zakresie szkód rozliczanych na podstawie tzw. kosztorysu szkody (opinii technicznej, kalkulacji kosztów naprawy, wyceny szkody).

Jakie dokumenty należy przesłać w celu ustalenia wartości wierzytelności i otrzymania indywidualnej oferty?

W celu sprawdzenia wartości zaniżonej części odszkodowania należy przesłać kosztorys towarzystwa ubezpieczeń oraz decyzję o przyznaniu odszkodowania. Kopie dokumentów można przesłać zarówno za pośrednictwem poczty tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Ile pieniędzy otrzymam za swoją wierzytelność?

Każda wartość dopłaty wyliczana jest indywidualnie i uzależniona jest od charakteru i wielkości szkody oraz stopnia niedoszacowania przez TU. Nasi eksperci na podstawie przesłanych materiałów wycenią wartość zaniżonego odszkodowania i zaproponują konkretną kwotę.

W jaki sposób mogę sprzedać swoja wierzytelność?

Do przeniesienia prawa do wierzytelności dochodzi za porozumieniem stron na podstawie podpisania umowy cesji wierzytelności pomiędzy firmą a Klientem. Umowa jest krótka, zwięzła i zrozumiała - nie stosujemy gwiazdek, drobnych druczków, kar umownych itp.

W jakiej formie i w jakim czasie następuje zapłata?

Zapłata następuje w przeciągu 24h od podpisania umowy. Istnieje możliwość rozliczenia w formie gotówkowej w siedzibie lub dokonania płatności przelewem na konto bankowe Klienta.

Czy warto zgłosić się do naszej Firmy z niewielką wartością szkody?

Tak, sprawdzamy każdą sprawę. Często zdarza się, że z pozoru niewielkie szkody są niedoszacowane, dlatego warto w każdym przypadku zgłosić się do nas i sprawdzić ile można zyskać.

Czy po podpisaniu umowy z Państwa firmą będę musiał uczestniczyć w jakimkolwiek postępowaniu przed TU i/ lub sądem?

Nie, po podpisaniu umowy cesji wierzytelności stroną we wszelkich dalszych postępowaniach przed TU i/lub sądem jest tylko nasza firma.

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl
CDO Sebastian Rogalski 
Ul. Kijowska 3/26
Bydgoszcz 85-703 
biuro@pomocodszkodowaniaoc.pl
792-08-33-24
 Znajdź nas na Facebooku